Företagsflytt

Fler och fler företag väljer att flytta verksamheter inom och utom Sverige. Ofta uppstår behov av kon­solidering, till exempel vid företagsuppköp, som medför att produktion fördelas mellan olika platser.

SafeCom Consulting AB har genomfört ett antal verksamhetsflyttar med ledning av en unik metod, MOVE-tech. Vi kan erbjuda kunden allt från förstudie till en ”turn key-lösning”.

Metod

Projektledning med styrning av MOVE-tech har vuxit fram genom praktiska erfarenheter i samband med genom­förda verksamhetsflyttar. Metoden innebär bland annat:

•  Kvalitetssäkring från förstudie och projektering till genomförd flytt.
•  Optimal styrning genom att checklistor kopplas till de olika operativa insatserna.
•  Projektstatus kan följas på artikelnivå.

Flytt under pågående produktion

Är man “just in time”–leverantör kan aldrig produktionen avstanna för möjlighet att flytta densamma. För att genomföra en verksamhetsflytt måste allt vara minutiöst planerat för att aldrig äventyra kundens leveranser. All flytt av verksamhet kräver noggrann planering, uppföljning, kvalitetssäkring och säkerhet.

Processer och informationssystem - Huvudidén med en verksamhetsflytt är att minska kostnaderna. För att förverkliga detta mål krävs ofta en översyn av den mottagande verksamhetens informationssystem samt produktions- och logistikprocesser. En flytt erbjuder en unik möjlighet att skapa en rationell verksamhet genom att tänka om processmässigt. Vi hjälper berörda organisationer med en total översyn för att trygga optimalt produktionsutfall.

Utrustning - Produktionsutrustning som robotar, pressar, verktyg etc. skall också flyttas vilket medför krav på helhetssyn över flyttlogistiken. Vi genomför allt från flytt av produktionsutrustning, byggnation, media till eventuella förhandlingar i samband med detta.

Personal - För att säkerställa kvalité och snabb infasning genomför vi resursanalyser samt ser till att upplärning av ny och befintlig personal genomförs, allt efter behov. Vi kan även vara behjälpliga vid förhandlingar, till exempel med arbetsplatsens parter.

Kvalitetssäkring - Vi genomför all flyttverksamhet med beaktande av kundens ledningssystem för kvalitet och miljö. Vi anpassar oss också till slutkundens krav på kvalitetssäkring t. ex PSW, UPL eller ett komplett utfall enligt PPAP, QS 9000/TS 16949.

Referenser till kundföretag ges på begäran

 


Copyright © 2006 - SafeCom Consulting AB