Revision & Utbildning

Revision

SafeCom Consulting AB innehar partnerskap med ett av världens största certifieringsföretag, MOODY International Certification. Partnerskapet med MOODY International Certification, Sverige AB innebär att SafeCom Consulting AB genomför certifieringsrevisioner, konsultativa insatser och utbildning inom ISO 9000:2000, ISO 14000, QS 9000/TS16949 samt Informationssäkerhet.

MOODY International Certification, Sverige AB ger våra kunder revisionstjänster utförda av revisorer med djup och bred kompetens inom just den bransch som kunden verkar i. MOODY Sverige har helpdesk för våra kunder, där vi kostnadsfritt är tillgängliga under normal kontorstid. MOODY Sverige kommer inom kort att starta kursverksamhet inom verksamhetsområdet. För kurser inom ISO-området, följ länken här >>>.

Företagsanpassade utbildningar:

Kvalitets-, miljö-, samt ledningssystem för Informationssäkerhet

SafeCom Consulting AB har under lång tid varit underleverantör till ett av Sveriges största ackrediterade revisionsföretag. Kombinationen, att Safecom Consulting AB, både har kunskap om byggnation likväl som revision av ledningssystem, innebär en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv lösning för kunden.

Processledning

Safecom Consulting AB använder etablerade metoder för kartläggning och ledning av en organisations processer. Processledning är en del av ett kvalitetsledningssystem.

Målstyrning

Målstyrning är ett fundamentalt verktyg för att få en organisation att nå ett definierat mål. SafeCom använder målstyrning som ett komplement till teamutveckling som genomförs i partnern Dalslands Aktiviteter AB:s regi.

The Sarbanes-Oxley Act

För svenska företag med affärsintresse på amerikansk börs gäller att uppfylla kraven enligt Sarbanes-Oxley Act. SafeCom Consulting AB genomför företagsanspassade utbildningar både av informativ karaktär samt för implementatörer och revisorer.

Projektledning

SafeCom Consulting AB har hjälpt ett antal företag med att skapa företagsanpassade styrmodeller för projekt. Efter att en styrmodell skapats måste den implementeras i organisationen på samtliga nivåer. SafeCom Consulting AB hjälper till med att utbilda styrgrupper, projektledare samt projekt medlemmar.


Copyright © 2006 - SafeCom Consulting AB