SafeCom Consulting AB

SafeCom Consulting AB etablerades 1991 av Åsa och Berndt Roslund. Affärsidén var initialt att utveckla kvalitetssystem, enligt ISO 9000:94, för små och mellanstora företag. Ett flertal företag etablerade kvalitetssystem med SafeCom Consultings metodpaket.

Företaget utvecklades genom ytterligare satsning på ledningssystem som QS 9000 samt ISO 14000. Samtidigt med den konsultativa verksamheten utvecklades också olika utbildningspaket inriktade på en organisations behov vad som avser management och kvalitetsledning. Samtidigt kompletterades tjänsterna kring ledningssystem med Informationssäkerhet.

SafeCom Consulting AB har sedan utvecklats till att kunna leverera helhetslösningar till våra kunder inom affärsområdena nedan.

SafeCom Consulting AB valt att arbeta i nätverk där våra kunder alltid är garanterade bästa kompetens för varje uppdrag. Nätverks kompetenserna anpassas alltid med kvalitetssäkring som fundament. Safecom Consulting AB har idag fyra anställda och tillgång till ca 30 nätverkskonsulter med olika specialkompetenser.

 


Copyright © 2006 - SafeCom Consulting AB