Verksamhetsområden

SafeCom Consulting AB är verksamt inom följande affärsområden:

Verksamhetsflytt

Vi går in som projektledare eller med ett helhetsåtagande inom verksamhetsflytt, under eller med avslutad produktion. Flyttverksamheten är inte inriktad på någon speciell bransch utan kan genomföras helt enligt kundens behov. SafeCom Consulting AB har utvecklat en process som kvalitetssäkrar varje del i en företagsflytt. Processen är uppbyggd kring ett IT-stöd vilket medför att varje steg i flyttförfarandet kan följas av både kund och projektgrupp. IT-stödet, MoveTech, anpassas till varje bransch speciella behov och till uppdragets struktur

Uppbyggnad och certifiering av ledningssystem.

SafeCom Consulting AB har en lång tradition av att hjälpa organisationer att strukturera ledningssystem enligt de flesta ISO-standarder. Genom partnerföretaget, MOODY International Certification AB, kan SafeCom Consulting AB hålla samman hela kedjan vad som gäller ”ax till limpa” när det gäller certifierade ledningssystem.

Uppbyggnad och revision av ledningssystem enligt
”The Sarbanes-Oxley Act”.

Svenska företag som har anknytning till Amerikanska börsen måste säkra sitt arbetssätt enligt Sarbanes-Oxley Act, även kallad SOX. SafeCom Consulting AB har det senaste 18 månaderna genomfört SOX implementationer på ett antal svenska företag. Förutom själva implementationen av SOX genomförs även interna revisioner enligt våra kunders önskemål.

Projektrevision

Fler och fler organisationer gör en bitter erfarenhet av projekt som inte levererar resultat i tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet. En billig försäkring att nå projektmål är att under projektets olika faser genomföra projektrevisioner. SafeCom Consulting AB har genomfört ett antal projektrevisioner hos olika kunder med mycket gynnsamma resultat.

Utbildning

Då SafeCom Consulting AB arbetar inom ett brett arbetsområde tillförs ständigt ny kompetens inom affärsområdena. Kompetensen tillvaratas och förmedlas vidare genom våra utbildningsaktiviteter. Se vidare under fliken ”revision & utbildning.

Resurskonsulting

SafeCom Consulting AB kan erbjuda resurser till olika organisationer då behov uppstår. Genom erfarenheter från olika branscher kan resurser erbjudas som projektledare, säkerhetschef, kvalitetschef, miljöchef etc.


Copyright © 2006 - SafeCom Consulting AB